Veelgestelde vragen

Indien u op deze pagina geen antwoord heeft gevonden op uw vraag kunt u contact opnemen met de helpdesk op nummer 010 240 9925 of mailen naar support@enigmatry.com.

Ja, de concernbeheerder kan de gegevens invullen. De concernbeheerder heeft ook de mogelijkheid om andere gebruikers toe te voegen om de vragenlijst(en) in te vullen.

U kunt uw wachtwoord opnieuw instellen. Klik bij het inloggen op het portaal op 'Wachtwoord vergeten'.

Om de vragenlijst in te vullen, aan te passen en te controleren, moet u ingelogd zijn. Dit kan met de link links bovenaan op deze website. U kunt de vragenlijst invullen door op de knop ‘Start nu’ te drukken op de beginpagina.

Om de vragenlijst in te vullen moet u zijn ingelogd en de rol van invuller of concernbeheerder hebben. De concernbeheerder kan hiervoor gebruikers aanmaken.

Als concernbeheerder kunt u na inloggen op de link 'Beheer instellingen' klikken. Op het beheerscherm kunt u met 'Bewerk instelling' een instelling kiezen waarvoor u gebruikers wilt beheren. Na het kiezen van een instelling kunt u met de link 'Voeg gebruiker toe' een nieuwe gebruiker aanmaken. U kunt de gebruikers de rol van invuller en/of fiatteur geven. Na het toevoegen kunt u met de link 'Verstuur' een gebruiker een uitnodiging sturen. De gebruiker krijgt een email met een activatielink.

Als fiatteur kunt u een vragenlijst afkeuren. De vragenlijst wordt dan weer opengezet voor de invuller. Deze actie moet u ook doen wanneer u de rol van zowel fiatteur als invuller heeft.

Als fiatteur moet u een vragenlijst goedkeuren en vervolgens indienen / verzenden wanneer de invuller deze volledig en goed heeft ingevuld. Indien de vragenlijst nog niet goed is ingevuld kunt deze afkeuren en zal de invuller de antwoorden moeten aanvullen/aanpassen. Na het fiatteren is de instelling klaar. Na 18 april, 12:00 uur volgt een periode van schoning . Indien naar aanleiding van de schoning de gegevens door de instelling aangepast worden of het Rapport van Feitelijke Bevindingen wordt toegevoegd, moet de fiatteur opnieuw de ingevulde vragenlijst accorderen en indienen.

U kunt een toelichting toevoegen door bij de betreffende vraag op ‘opmerking toevoegen’ te klikken.

De rapportage kan op ieder moment gedurende de openstelling van het portaal worden gedownload of geprint door de concernbeheerder. Wanneer u bent ingelogd als concernbeheerder, kies dan voor 'Beheer instellingen'. Op dit scherm ziet u 'Exporteer PDF' staan. Klik hierop om de rapportage te downloaden of printen.
De fiatteur kan voordat de gegevens ingediend worden tevens middels de link 'Bewaar als PDF om the printen of the mailen' de ingevoerde tellers en noemers en de daarop berekende uitkomsten, printen en/of opslaan. LET OP: dit is niet het Rapport van Feitelijke Bevindingen.

Als de invuller alle gegevens heeft aangeleverd en het Rapport van Feitelijke Bevindingen heeft geupload (n.v.t. voor de zorgsetting Bescharmd wonen en ambulante begeleiding) kan de fiatteur deze accorderen en indienen. Zodra de gegevens ingediend zijn, zijn ze definitief en kunnen na 1 juni, 12:00 uur niet meer aangepast worden. Zie de infographic voor het gehele proces.

Nee, het RvFB is niet van toepassing voor de zorgsetting Beschermd Wonen en Ambulante Begeleiding

Om het RvFB te uploaden moet u zijn ingelogd. Indien u gestart bent met het invullen van de vragenlijst verschijnt de knop ‘Upload Rapport van Feitelijke Bevindingen’. Als u hier op drukt kunt u een document uploaden. Zorg ervoor dat het juiste RvFB bij de juiste zorgsetting staat.

Dit kunt u doen door op 'start' te drukken in de titelbalk.

Het Rapport van Feitelijke Bevindingen (hierna: RvFB) dient te worden afgegeven door de accountant. De accountant controleert of de in het dataportaal ingevulde gegevens van de zorgaanbieder overeenkomen met het gestelde bij de betreffende prestatie- indicator zoals beschreven in de indicatorengids. Daarnaast wordt beoordeeld of het tevens overeenkomt met de wijze waarop zorgaanbieder de gegevens in de administratieve systemen heeft geregistreerd. Het RvFB wordt alleen afgegeven over de financieel genormeerde indicatoren. De accountant dient gebruik te maken van het format die te vinden is op https://www.forensischezorg.nl/files/accountantsprotocol_prestatie-indicatoren_forensische_psychiatrie_2017_versie_gepubliceerd_d.d._28_november_2017.pdf.

Privacy en Cookies

Voor een volledige werking van de website plaatst dji.gegevensuitvraag.nl cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.