Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie

verslagjaar 2019

Deze website is tot en met januari 2021 online. Instellingen die over logingegevens beschikken, kunnen tot en met januari 2021 inloggen en hun eerder ingevulde gegevens bekijken en downloaden. Nadien is de site niet meer bereikbaar.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft samen met GGZ Nederland per 1 januari 2013 de uitvraag van de prestatie-indicatoren forensische zorg overgenomen van het project Zichtbare Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De resultaten van deze uitvraag geven inzicht in de kwaliteit van de geboden forensische zorg in het afgelopen verslagjaar 2019.

Start nu

Hoe werkt het?

Verantwoording aan de hand van de prestatie-indicatoren FP is verplicht voor alle (niet-)justitiële FPC’s en PPC’s. Voor de overige zorgaanbieders met een inkoopafspraak 2019 geldt dat sprake moet zijn van een minimale instroom, meer informatie hierover is te vinden handleiding B&V op www.forensischezorg.nl. Alle aanbieders zijn geïnformeerd of ze zich wel of niet moeten verantwoorden.

Op de website www.forensischezorg.nl kunt u tevens de indicatorengids 2019 (versie 3.0) vinden met daarin de voor uw zorginstelling relevante indicatoren.

Op dezelfde website kunt u hier het format vinden voor het RvFB.

De uitnodigingen voor het invullen van de prestatie-indicatoren verslagjaar 2019 heeft u op 9 maart 2020 ontvangen. U heeft tot 20 april 2020, 12:00 uur om de gegevens in het portaal in te voeren, vervolgens sluit het portaal. Iedere zorgaanbieder is verplicht de gegevens voor de sluiting in te dienen. Daarna gaat de schoningsfase van start en het portaal zal vervolgens weer opengaan op 11 mei 2020 voor een periode van meer dan 3 weken. Op 1 juni 2020, 12:00 uur sluit het portaal definitief en is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren.

Hulp bij het invullen

DJI Infographic Gegevensuitvraag PI

Ter verduidelijking van het proces is de infographic opgesteld over het proces van invullen, fiatteren, schonen, ondertekenen en indienen van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie.

Bekijk daarnaast de veelgestelde vragen.

Voor vragen van technische aard over het invullen van het gegevensportaal kunt u contact opnemen met de helpdesk via support@enigmatry.com of
010-2409925.

Uw vragen van inhoudelijke aard over de PI’s kunt u stellen via KNAPP. De Concernbeheerders hebben van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) een uitnodiging gekregen om lid te worden van het online platform KNAPP. Het EFP zal eventuele vragen of onduidelijkheden op KNAPP beantwoorden.

Privacy en Cookies

Voor een volledige werking van de website plaatst dji.gegevensuitvraag.nl cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.