Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2015

  • Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie

    De Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) heeft samen met GGZ Nederland per 1 januari 2013 de uitvraag van de prestatie-indicatoren forensische zorg overgenomen van het project Zichtbare Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De resultaten van deze uitvraag geven inzicht in de kwaliteit van de geboden forensisch psychiatrische zorg in het afgelopen registratiejaar 2015.

Gegevensuitvraag 2015

Tijdsplanning:

De gegevensuitvraag voor de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie over het jaar 2015 begint in februari 2016 .

toegang tot de gegevensuitvraag

Actueel

Nieuwe data

29 april 2016

De in eerste instantie ingevoerde gegevens zijn door een extern bureau gecontroleerd op plausibiliteit. De instellingen zijn inmiddels in de gelegenheid om (een deel van) hun eerder ingevoerde gegevens te controleren en aan te passen. Dit heet de schoningsperiode. De deadlines voor de schoning van de prestatie-indicatoren zijn enigszins aangepast. De instellingen hebben tot 13 mei 2016 om eerder ingevoerde gegevens aan te passen. De door de Raad van Bestuur ondertekende prestatie-indicatoren moeten uiterlijk 20 mei 2016 verstuurd zijn.

Gegevensuitvraag 2015

01 februari 2016

Vanaf 1 februari 2016 is het dataportaal geopend voor het aanleveren van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2015. Vanaf verslagjaar 2014 is de aanlevering van de prestatie-indicatoren forensische psychiatie voor alle zorgaanbieders met een contract me de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen verplicht. U bent verplicht om zich te verantwoorden over maximaal 2 zorgtypes. Op www.forensischezorg.nl kunt u de indicatorengids 2015 (versie 2.0) met daarin de voor uw zorginstelling relevante indicatoren vinden.

De uitnodigingen voor het invullen van de prestatie-indicatoren over verslagjaar 2015 ontvangt u op 1 februari 2016. U heeft tot 1 april 2016 om de gegevens in het portaal in te voeren. Op 1 april 2016 sluit het portaal. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, hoeft u zich niet te verantwoorden over de prestatie-indicatoren verslagjaar 2015. 

Voor vragen m.b.t. het invullen kunt u contact opnemen met de helpdesk via support@enigmatry.com of 010-2409925.

Ter verduidelijking van het proces invullen, fiatteren, schonen, ondertekenen en indienen van de prestatiegegevens, is een infographic opgesteld. Heeft u vragen over de gegvensuitvraag, bekijken dan eerst de onderstaande infographic (klik hier om deze te vergroten) of de veelgestelde vragen.

DJI Infographic Gegevensuitvraag PI

Voor meer informatie kunt u www.forensischezorg.nl raadplegen.

Helpdesk

Indien u problemen heeft bij het invullen van de gevraagde gegevens of wanneer u andere vragen heeft, dan kunt u bellen met de helpdesk op nummer 010 240 9925. Of mailen naar support@enigmatry.com

Privacy en Cookies

Voor een volledige werking van de website plaatst dji.gegevensuitvraag.nl cookies op uw computer. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze website. De cookies bevatten anonieme informatie en blijven maximaal 2 jaar in uw browser aanwezig.